Ponad 70 mln na transport miejski - jest decyzja o dofinansowaniu nowych projektów pozakonkursowych

13 kwietnia 2017 roku uchwałą 433/226/17 Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 5 kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Transport miejski - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowane zostaną następujące projekty:

1. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi, złożony przez Gminę Władysławowo (RPPM.09.01.01-22-0002/17)

2. Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi, złożony Gminę Miasta Wejherowa (RPPM.09.01.01-22-0004/17)

3. Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi, złożony przez Gminę Wejherowo (RPPM.09.01.01-22-0005/17)

4. Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, złożony przez Gminę Miejska Tczew (RPPM.09.01.01-22-0006/17)

5. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi, złożony przez Gminę Miasta Puck (RPPM.09.01.01-22-0007/17)

Łączna wartość wszystkich projektów to 97 287 531,96 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 70 982 132,29 zł.

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych