Ponad 63 mln zł unijnej dotacji na inwestycje w Szpitalach Pomorskich w Gdyni

W Szpitalu Św. Wincentego a Paulo powstanie nowy blok operacyjny, oddział intensywnej terapii i poradnie specjalistyczne, natomiast w Szpitalu Morskim im. PCK utworzony zostanie Oddział Hematologii oraz trzeci na Pomorzu ośrodek transplantologii szpiku. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekty te otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita ich wartość to ponad 90 mln zł, z czego przeszło 63 mln zł stanowi wsparcie unijne.

 

Fot. Martyna Sawicka

Uroczyste podpisanie umów, z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego oraz przedstawicieli spółki Szpitale Pomorskie, odbyło się w czwartek 3 sierpnia 2017 r. w gdyńskich szpitalach.

Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich w Gdyni sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

 

W Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni powstanie nowy blok operacyjny (z 4 salami), nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sterylizatornia. W wyremontowanych pomieszczeniach utworzonych zostanie 6 poradni specjalistycznych: kardiologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologiczna i urologiczna. W ramach inwestycji dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo i Szpitala Morskiego im. PCK zaplanowano zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego m.in. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, respiratory, pompy infuzyjne, angiograf, echokardiograf, gastroskop, skaner do preparatów cytologicznych, kolonoskop, mammograf i aparat RTG.

 

 

 

Założeniem projektu jest poprawa jakości i dostępności do kompleksowych usług w zakresie terapii i diagnostyki chorób cywilizacyjnych. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2020 r.

Podpisanie umowy odbyło się w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego.

Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich w Gdyni sp. z o.o.

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni utworzony zostanie Oddział Hematologiczny o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. W rozbudowanym pawilonie nr 2 powstanie 6 sal dla chorych i 1 izolatka. Zakupione zostanie także wyposażenie dla Oddziału Hematologii i Banku Krwi oraz sprzęt medyczny do Banku Komórek, w tym m.in. kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, ssak i komora laminarna. Dzięki projektowi w województwie pomorskim powstanie trzeci ośrodek transplantologii szpiku.

Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

Podpisanie umowy odbyło się w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

– Pod względem liczby łóżek spółka Szpitale Pomorskie w Gdyni jest obecnie jednym z największych podmiotów leczniczych w województwie pomorskim – mówi wicemarszałek Wiesław Byczkowski. – To niezwykle ważne, by usługi lecznicze oferowane pacjentom były na jak najwyższym poziomie – dodaje wicemarszałek Byczkowski.

– Zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem, co widać w skali zaangażowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego środków przeznaczonych na infrastrukturę szpitali, ich informatyzację czy zakup nowoczesnego sprzętu – podkreśla wicemarszałek Paweł Orłowski. – Wszystkie te inwestycje, przeprowadzane konsekwentnie w pomorskich placówkach medycznych, mają poprawić nie tylko warunki pracy lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, ale przede wszystkim korzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowotne i komfort pacjentów oraz ich rodzin podczas hospitalizacji. Konsolidacja w ramach spółki Szpitale Pomorskie i decyzje o inwestycjach w poradnie, blok operacyjny i nowy oddział są dowodem, że nie tylko modernizujemy szpitale, ale także je rozwijamy i myślimy o opiece zdrowotnej kompleksowo – dodaje wicemarszałek Orłowski.

Realizacja projektów Szpitali Pomorskich podniesie jakość usług medycznych, natomiast nowa infrastruktura i wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt poszerzy zakres usług i skróci czas oczekiwana na leczenie.

Monika Grochulska