Nowe inwestycje w Żukowie i Przodkowie

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali w piątek 26 maja dwie umowy o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W Żukowie powstanie węzeł integracyjnym, a w Przodkowie gmina zmodernizuje energetycznie cztery budynki użyteczności publicznej.

 

fot. Sławomir Lewandowski

Inwestycja Gminy Żukowo dotyczy budowy węzła integracyjnego dla transportu drogowego i kolejowego w Żukowie. Powstaną przystanki, oświetlone parkingi samochodowe i rowerowe, miejsca postojowe, ciągi dróg rowerowych i pieszych, zainstalowany zostanie monitoring miejski oraz system informacji miejskiej – infomat, który będzie udzielał pasażerom informacji o godzinach odjazdu pojazdów. Wartość inwestycji to ponad 16 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie prawie 3,8 mln zł.

Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, pozwoli na dogodną zmianę formy transportu z samochodu lub roweru na autobus lub kolej. Gmina Żukowo planuje, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta blisko 70 tys. pasażerów. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2018 r.

Węzeł w Żukowie jest jednym z 23 węzłów przesiadkowych wybranych do dofinansowania z RPO WP 2014-2020, których realizacja jest planowana w najbliższych latach na obszarze pomorskiej metropolii. Celem inwestycji jest poprawa dostępność dla mieszkańców różnych środków transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego efektywności przez integrację.

Druga z podpisywanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej gminy Przodkowo: Szkoły Podstawowej w Czeczewie, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie, Szkoły Podstawowej w Szarłacie oraz Biblioteki Publicznej w Przodkowie. Wartość projektu to 2,2 mln zł, a dotacja z RPO WP 2014-2020 to 1,4 mln zł. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Rezultatem projektu, poza poprawą estetyki obiektów i wygody korzystania z nich, będzie osiągnięcie efektów ważnych dla ochrony środowiska naturalnego: spadek emisji gazów cieplarnianych o 224,57 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ponad 716 tys. kWh/rok. Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2018 r.