Ponad 32 mln zł z Unii Europejskiej na walkę z zanieczyszczeniami powietrza

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 7 nowych umów o dofinansowanie projektów z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ich efektem będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, ale także zmniejszenie strat w przesyle energii, co przyniesie oszczędności finansowe dla gmin i mieszkańców.

 

fot. Sławomir Lewandowski

W województwie pomorskim, w bilansie wykorzystania źródeł energii nadal największy udział ma węgiel, ponadto znaczna część budynków ogrzewanych jest przez indywidualne i szkodliwe dla środowiska źródła ciepła. To przekłada się na niewykorzystanie potencjału lokalnych systemów ciepłowniczych, a straty na przesyle wiążą się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla budżetów gmin i mieszkańców. Stosowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła skutkuje również emisją szkodliwych substancji do środowiska, m.in. gazów cieplarnianych. Efektem tego jest niedotrzymywaniem standardów jakości powietrza w części gmin Pomorza.

Wartość nowych inwestycji to ponad 58,5 mln zł, z czego 32,4 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Projekty zostaną zrealizowane w gminach: Kępice, Skarszewy, Skórcz, Miastko i Przechlewo oraz miastach: Kwidzyn i Lębork. Przedsięwzięcia dotyczą likwidacji indywidualnych źródeł ciepła (np. kotły opalane węglem kamiennym czy piece) w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz rozbudowy lub przebudowy scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. Wybudowane zostaną także nowe lub zmodernizowane zostaną już istniejące źródła ciepła.

Dzięki nowym inwestycjom budynki, które do tej pory ogrzewane były w sposób szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska, zostaną podłączone do miejskiego lub lokalnego systemu ciepłowniczego. Po realizacji inwestycji znaczna część infrastruktury zasilana będzie nie węglem, ale z OZE. Wybudowanych zostanie ponad 6 km sieci ciepłowniczych, a zmodernizowanych prawie 11,5 km. Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to ponad 14 tys. ton równoważnika CO2. Zobacz opisy projektów i wartości podpisanych umów.

 

Załączniki:

Prezentacja z podpisania umów w dniu 23.05.2017 r

pptx 2.15 MB