Pomorskie zadba o seniorów

Wkrótce powstanie pierwszy na Pomorzu specjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny – Centrum Geriatrii w Sopocie. 13 kwietnia br. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Inwestycja realizowana przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, jednostkę samorządu województwa pomorskiego, przyczyni się do rozwiązania istotnego problemu, jakim jest brak na terenie województwa specjalistycznego ośrodka zapewniającego osobom starszym kompleksową i realizowaną w jednym miejscu opiekę z zakresu geriatrii, psychogeriatrii oraz rehabilitacji. Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się seniorów między placówkami medycznymi, także poza teren województwa, by uzyskać właściwą opiekę medyczną. W Centrum będzie także możliwość wykonania badań lekarskich na nowoczesnym i specjalistycznym sprzęcie, co pozwoli na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Kompleksowa opieka pomoże osobom starszym utrzymać dobrą kondycję zdrowotną. Brak ograniczeń fizycznych wpłynie na poprawę samopoczucia i stanu psychicznego, da poczucie samodzielności i pobudzi osoby starsze do aktywności społecznej i zawodowej.

Projekt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie zakłada realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki. Wartość inwestycji to 25,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu, udzielonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w kwocie 19,2 mln zł.

Centrum Geriatrii posiadać będzie cztery oddziały: geriatryczny stacjonarny z 41 łóżkami oraz dzienne: geriatryczny, psychogeriatryczny oraz rehabilitacyjny. Dostępne będą również trzy poradnie: geriatryczna, rehabilitacyjna i psychologiczno-psychiatryczna. Planowana współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ośrodkami pomocy społecznej przyczyni się do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia chorób u osób w wieku geriatrycznym.

W ramach inwestycji przewidziano zakup 23 sztuk nowego, specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. zakup tomografu komputerowego, a także urządzeń do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi, aparatów EKG i USG oraz kolumn intensywnego nadzoru), sprzętu komputerowego dla potrzeb Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wyposażenia i mebli.

Centrum Opieki Geriatrycznej wdroży nowoczesne metod opieki nad pacjentami. Konsultacje lekarskie on-line, przez świadczenie usług bez konieczność dojazdu i stania w kolejkach, znacznie usprawnią opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinami i opiekunami. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co zwiększy poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób.

W projekcie zaplanowano także szkolenia i kursy dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, fizjoterapeutów i rehabilitantów, które zapewnią pracownikom Centrum dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnej diagnostyki, leczenia i pielęgnacji osób starszych. Realizacja szkoleń podniesie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom.