Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno- zawodowa. 

Wnioski można składać w terminie od 30 listopada do 28 grudnia 2017 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 28 917 105,88 zł.