Nowoczesne Centrum Geriatrii powstanie w Gdańsku. Budowa rozpocznie się we wrześniu 2017 r.

Inwestycja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje m.in. prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia do rehabilitacji. Całkowita jego wartość to ponad 11,9 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten otrzymał prawie 10,2 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczyste podpisanie umów, z udziałem marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, odbyło się w poniedziałek 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Centrum Geriatrii powstanie w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK). Ośrodek będzie świadczył kompleksową opiekę ambulatoryjną dla seniorów. Na potrzeby centrum dostosowane zostaną obiekty Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku.  Dzięki inwestycji poprawi się opieka zdrowotna nad osobami starszymi.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów na terenie Obszaru Metropolitalnego. Poprawę jakości obsługi medycznej odczują przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 65+. Seniorzy z Pomorza zyskają dostęp do bardziej wszechstronnych, specjalistycznych i skoordynowanych usług zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki sprawnemu leczeniu i rehabilitacji szybciej uzyskają samodzielność. 

Realizacja projektu obejmować będzie m.in. prace remontowo-budowlane, zakup wyposażenia do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Będzie nowy sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii w zakresie funkcji poznawczych, a także systemów do teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i medyczny.

Organizowane będą też szkolenia specjalistyczne dla lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów Wydziału Zdrowia Publicznego GUMed. Będą one dostosowane do nowego modelu opieki nad seniorem.

GUMed, jako organ założycielski szpitala klinicznego i jedyna uczelnia medyczna na Pomorzu, której działalność prowadzona jest na obszarze metropolitalnym, aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie. Zapewnia wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadzi kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarcza ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych.

Projekt utworzenia Centrum Geriatrii zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

Nowa inwestycja wpisuje się w założenia Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego oraz m.in. projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego".

Realizacja projektu zakończy się w sierpniu 2020 r.