Nowe węzły przesiadkowe w metropolii z zagwarantowanym dofinansowaniem

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o udzieleniu unijnej dotacji na budowę 5 kolejnych węzłów integrujących transport zbiorowy. Inwestycje powstaną w ważnych punktach na mapie trasy PKM: w Gdańsku na stacjach w Rębiechowie i Osowie, w Żukowie i Somoninie oraz linii SKM w Redzie. Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł, a dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego wyniesie ponad 25 mln zł.

 

 

Inwestycje zwiększą efektywność i dostępność transportu zbiorowego w obszarze metropolii. Łatwy dojazd do węzłów i możliwość prostej przesiadki na różne środki transportu, np. tramwaj, autobus, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej czy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zwiększą konkurencyjność komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego. Dla podróżnych będzie on przede wszystkim szybszy i tańszy. Również nowe trasy rowerowe zachęcą mieszkańców aglomeracji do przesiadania się w okresie wzmożonego ruchu turystycznego (od wiosny do jesieni) z samochodu na rower. To odciąży ruch drogowy, zwiększy bezpieczeństwo oraz ograniczy emisje spalin do środowiska.

Miasto Gdańsk otrzymało dofinansowanie w kwocie 15,5 mln zł na budowę węzłów integracyjnych przy stacjach PKM w Gdańsku Rębiechowie i PKM/PKP w Gdańsku Osowie oraz tras dojazdowych. Łączna wartość inwestycji w Gdańsku to prawie 42 mln zł.

W ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie miasto Gdańsk wybuduje parking na 387 miejsc postojowych oraz zainstaluje monitoring. Przez partnera projektu, gm. Żukowo, rozbudowane zostaną drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego), ulice: Akacjowa (ok. 750 m), Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 m). Trasy rowerowe powstaną na trasie z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo do nowego węzła w Rębiechowie. Łącznie powstanie prawie 26 km tras rowerowych.

Węzeł integracyjny w Gdańsku Osowie stworzy sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy Osowa i wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych. Utworzenie węzła zostanie zrealizowane przez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów przy przystanku PKM (40 miejsc dla samochodów osobowych i 100 dla rowerów).

Nowy węzeł powstanie w Żukowie na trasie PKM. Zbudowane zostaną: parking park&ride na 94 pojazdy, kiss&ride z pięcioma miejscami, miejsca postojowe dla Taxi i osób niepełnosprawnych, zadaszony parking dla 20 rowerów. Zamontowany zostanie system monitoringu, informacji pasażerskiej oraz dostępu do WiFi. Oprócz typowej infrastruktury węzła gmina Żukowo rozbuduje drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniające bezpośredni dojazd do węzła (ul. Pożarna ok. 300 m oraz ul. Tuwima ok. 300 m) oraz 4 trasy rowerowe o długości prawie 15,5 km. Gmina poszerzy także ulice: 3 Maja i Dębową (łącznie prawie 2 km), umożliwiając na nich ruch rowerowy do węzła. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gminy wygodną zamianę środka transportu z samochodowego na rowerowy oraz zbiorowy (kolej), co było do tej pory niemożliwe ze względu na brak infrastruktury łączącej różne rodzaje transportu. Wartość projektu ponad 16 mln zł, z czego 3,8 mln zł dołoży Unia Europejska.

Budowa węzła integracyjnego w Somoninie obejmie remont części budynku dworca kolejowego, modernizację ul. Kolejowej (ok. 300 m) wraz z budową chodników, zatoczek i miejsc parkingowych (54 miejsca dla samochodów, 3 dla Taxi, 14 dla motocykli oraz 77 dla rowerów), a także utworzenie systemu monitoringu dworca. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa trasy rowerowej od węzła Somonino do Ostrzyc (5,3 km), która pozwoli skierować rowerzystów w najpiękniejsze obszary gminy. Będzie to atrakcja nie tylko dla mieszkańców Somonina i okolic, ale także interesująca oferta na spędzenie wolnego czasu i aktywny wypoczynek dla osób z Trójmiasta i turystów. Wartość inwestycji to prawie 4,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 2,2 mln zł.

Również w Redzie szykują się zmiany. Projekt na kwotę 7,7 mln zł, z dotacją w kwocie 3,9 mln zł obejmie budowę węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Redzie oraz przebudowę skrzyżowań i dróg dojazdowych. Utworzone zostaną parkingi: 199 miejsc typu park&ride, 240 typu bike&ride, 8 typu kiss&ride oraz 9 miejsc dla Taxi. Zmodernizowana zostanie infrastruktura piesza i rowerowa oraz przystanki autobusowe.

W wybranych do dofinansowania projektach przewidziano również realizację akcji promocyjno-informacyjnych promujących transport zbiorowy i niezmotoryzowany wśród mieszkańców.

Załączniki:

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych - 5 maja 2017 r

pdf 405 KB