Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zmiany wprowadzone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego wynikają z bieżącej aktualizacji oraz zakończenia procesu identyfikacji kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – część główna

pdf 3.8 MB

Rejestr zmian

pdf 669 KB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów

pdf 5.72 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – projekty pozakonkursowe

pdf 1.31 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 357 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB