Nową drogą z Gdańska do Starogardu Gdańskiego

Łatwiejszy dojazd z Gdańska do Starogardu Gdańskiego? Tak! Dzięki umowie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 222. Łącznie rozbudowie zostanie poddane 27,7 km drogi, co stanowi ponad połowę długości trasy łączącej Gdańsk ze Starogardem Gdańskim.

2 lutego 2017 roku projekt pozakonkursowy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, złożony w ramach Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu to 86 030 003,00 PLN, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 69 880 224,65 PLN.