Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów techniczno-technologicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem oceny są inwestycje związane z produkcją energii z OZE. Poszukiwani są eksperci do oceny kryteriów techniczno-technologicznych. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 18 sierpnia 2017 r.

Wśród wymogów stawianych kandydatom na ekspertów jest m.in.: posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie techniczne w zakresie: budownictwa, elektryki, energetyki, hydrotechniki – mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi) oraz posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego (preferowane będą osoby posiadające udokumentowaną wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii).

Pełna treść ogłoszenia o naborze

KWESTINARIUSZ OSOBOWY dla kandydatów na ekspertów