Modernizacja energetyczna budynków w Luzinie i Kartuzach oraz termomodernizacja szkoły w Sobowidzu – wybrano kolejne projekty do realizacji w ramach RPO WP

20 grudnia 2016 Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty pozakonkursowe planowane do realizacji w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020:
 

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0001/16, złożony przez Gminę Luzino,

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap I, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0002/16, złożony przez Gminę Kartuzy,

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0003/16, złożony przez Gminę Trąbki Wielkie.

 

Całkowita wartość wybranych projektów: 8 128 978,96 PLN

Łączna wartość przyznanego dofinansowania: 4 524 628,98 PLN

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 20 grudnia 2016 r.

Zobacz pozostałe projekty