Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji – druga edycja

Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Rozwoju i Finansów zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, prawnej czy organizacyjnej, ale także i przede wszystkim społecznej. W związku z uruchomieniem wdrażania instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą pożyczki rewitalizacyjne na inwestycje wpisujące się w programy rewitalizacji, pojawiła się konieczność wsparcia kolejnych Miast w procesie przygotowania programów rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uruchomionego naboru.

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji – druga edycja