Konferencja „WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego” - 31.03.2017

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego", poświęconą wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem tego wydarzenia jest wskazanie kluczowych elementów i warunków dla rozwoju potencjału naszych mieszkańców na rynku pracy oraz ukazanie możliwości i szans rozwoju zawodowego i osobistego, jakie oferuje pomorska gospodarka. A wszystko po to, by w jeszcze większym zakresie poprawiać jakość życia mieszkańców Pomorza – począwszy od rodzin, przez osoby starające się zaistnieć i rozwijać na rynku pracy, aż do przedsiębiorców, którzy budują innowacyjność i różnorodność gospodarki regionu.

W ramach konferencji odbywać się będą trzy bloki panelowe:

  • Usługi społeczne – inwestycja w rodzinę
  • Rozwój kwalifikacji zawodowych, czyli o lepszym życiu Pomorzan – od wyzwań do rozwiązań
  • Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki

Konferencja odbędzie się 31 marca 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1.

Uprzejmie prosimy o wybór tematycznego bloku panelowego, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność Państwa zgłoszeń.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i bardzo liczymy na Państwa aktywny udział.

Formularz rejestracyjny

Program konferencji

Więcej informacji na stronie konferencji: wlaczeniwrozwoj.pomorskie.eu