Informatyzacja pomorskiej służby zdrowia. Umowy o dofinansowanie projektów podpisane

20 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano 14 umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych.

Łączna wartość projektów, na których realizację podpisano umowy, to 41 021 715,69 PLN, przy unijnym dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32 783 047,05 PLN.

W ramach konkursu zostało złożonych 38 wniosków. Do dofinansowania zostało wybranych 15 projektów. Wsparciem zostaną objęte między innymi szpitale: w Starogardzie Gdańskim, Bytowie, Tczewie, Pucku, Lęborku, Miastku, Człuchowie, Malborku, Gdyni, jak również przychodnie: Rogowscy Sp. z o.o., BaltiMed oraz Rodzinna Thielemann i Wspólnicy.

 

Zobacz listę podpisanych umów

Zobacz prezentację z podpisania umów