Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2.

Z dniem 16 sierpnia 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 67 602 910,09 , co stanowi 204,68 % dostępnej alokacji.