Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.6.

Z dniem 6 lutego 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 90 wniosków (w tym 1 po terminie) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 145 507 294,53 , co stanowi 195,93% dostępnej alokacji.