Fundusze z Programu Regionalnego ograniczą smog w miastach

Problemy jakości powietrza i smogu są ostatnio gorącym tematem w całej Polsce. By przeciwdziałać podobnym zagrożeniom w naszym regionie Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty dotyczące rozwoju i usprawnienia sieci ciepłowniczych. Dzięki tym inwestycjom zmniejszy się m.in. ilość emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W ramach konkursu zostało wybranych 8 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości  67,7 mln zł. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 38,9 mln zł.

Poprzez budowę i modernizację sieci ciepłowniczych zwiększy się wykorzystanie energii cieplnej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Eliminując spalanie paliw kopalnych, ograniczone zostanie zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami, gazami i pyłami. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów efekty będą oddziaływać także na społeczność lokalną. Nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wyższą jakość powietrza i środowiska naturalnego, lepsze zaopatrzenie w energię i wzrost przychodów gospodarstw domowych dzięki zmniejszeniu kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła.

Lista wybranych projektów