Fundusze unijne na termomodernizacje w Żukowie i Nowym Dworze Gdańskim

Dzięki środkom z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego budynki publiczne, z których na co dzień korzystają setki mieszkańcy województwa, zostaną zmodernizowane energetycznie. Inwestycje przewidują termomodernizację czterech budynków szkół podstawowych w Żukowie, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz kompleksu dwóch budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów odbyło się 22 czerwca w Gdańsku oraz Nowym Dworze Gdańskim. Umowę na termomodernizacje budynków w Żukowie podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a umowę na drugi projekt podpisał marszałek Mieczysław Struk w budynku starostwa powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

W Żukowie projektem zostaną objęte 4 budynki: Szkoła w Chwaszczynie, Szkoła w Pępowie, Szkoła w Leźnie oraz Szkoła w Skrzeszewie. Na bazie przeprowadzonych audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające najpełniej na poprawę efektywności energetycznej – w zależności od budynku inwestycja obejmuje kompleksowe działania związane z: ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, stropów i dachu, wymianę elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę grzejników, głowic termostatycznych lub wymianę samego źródła ciepła czy zastosowaniem OZE. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o  8,7 tys. kWh na rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 522 ton równoważnika CO2 na rok. Wartość projektu to prawie 6,4 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie niemal 2,8 mln zł.

 

Podpisanie umowy na realizację projektu w Żukowie. Fot. Sławomir Lewandowski

Przedmiotem projektu w Nowym Dworze Gdańskim jest termomodernizacja obiektów szkolnych. Projekt obejmie 3 budynki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. I. Sendlerowej oraz kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2. W ramach projektu planowane są: wymiana drzwi zewnętrznych i okien, docieplenie stropodachu, zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych (z naprawą elewacji), wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych oraz regulacja instalacji, wykonanie odrębnej kotłowni gazowej dla budynku szkoły i warsztatów szkolnych, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych oraz regulacja instalacji. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o  2,6 mln kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 346 ton równoważnika CO2 na rok. Wartość projektu to prawie 7,3 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie niemal 5,2 mln zł.

 

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w Nowym Dworze Gdańskim. Fot. Ryszard Hurka.