Blisko 130 mln zł. na poprawę komunikacji miejskiej w Kościerzynie, Chojnicach, Malborku, Kwidzynie i Starogardzie Gdańskim

12 grudnia 2016 r. w Kościerzynie i w  Starogardzie Gdańskim odbyło się podpisanie umów z wnioskodawcami Poddziałania 9.1.2. Transport Miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota blisko 130 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczona na m.in. budowę węzłów integracyjnych, czy utworzenie ścieżek rowerowych prowadzących do przystanków komunikacji zbiorowej.

Umowy zostały podpisane z :

- Gminą Miejską Starogard Gdański, projekt: „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim". Wartość dofinansowania projektu: 33 644 064,01 zł.,

- Gminą Miejską Kościerzyna, projekt: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim". Wartość dofinansowania projektu: 26 268 047,81 zł.,

- Miastem Kwidzynem, projekt: „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie". Dofinansowanie projektu: 7 503 218,68 zł.,

- Gminą Miejską Chojnice. Projekt: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego". Kwota dofinansowania projektu: 47 735 873,26  zł.,

- Miastem Malborkiem. Projekt: „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych". Wartość dofinansowania projektu: 12 231 028,04 zł.