Aktywizacja osób pozostających bez pracy - wybrano kolejny wniosek do dofinansowania

25 lipca 2017r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejny wniosek pozakonkursowy na łączną kwotę 476 367,50 zł w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy  – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania