Departament Programów Regionalnych – struktura personalna


Jan Szymański
Dyrektor


Sekretariat

Aleksandra Ofiarska
Iwona Jakubowska
dpr@pomorskie.eu
tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34

 

Pion ds. obsługi projektów EFRR

Agnieszka Surudo
Z-ca dyrektora

Referat realizacji projektów I

Bartosz Gappa, b.gappa@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 37
Kierownik


Aleksandra Budny, a.budny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16
Jacek Jórasz, j.jorasz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 26
Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 45
Stanisław Leszczyński, s.leszczynski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 42

Maja Remizowicz, m.remizowicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16

Paulina Kowalska, p.kowalska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 17
Ewelina Lewandowska, e.lewandowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 49
Sylwia Bryła, s.bryla@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 22
Jolanta Trześniak, j.trzesniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 43


Referat realizacji projektów II

Kinga Dziewiątkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 72
Kierownik

Magdalena Kaniewska , m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 38
Agnieszka Famielec, a.famielec@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 42
Joanna Schumertl, j.schumertl@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 50
Natalia Błażowska, n.blazowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74
Agata Bartsch, a.bartsch@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 30
Justyna Wieczerzak, j.wieczerzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 58
Agnieszka Parkot, a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 55


Centrum kompetencji

Izabela Wesołowska, i.wesolowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 53
Koordynator

Kamil Ciupak, k.ciupak@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 67
Kamilla Muńska, k.munska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 36
Joanna Skierka, j.skierka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 87


Zespół ds. organizacji procesu wyboru

Agata Mróz, a.mroz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 88
Koordynator

Dorota Krzyżanowska, d.krzyzanowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 85
Marta Lewandowska, m.lewandowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 25
Anna Sokołowska, a.sokolowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 88
Michał Beyer, m.beyer@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 25
 

Pion ds. certyfikacji

Dorota Płachta
Z-ca dyrektora

Referat certyfikacji

Monika Krakowska, m.krakowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 46
Kierownik

Joanna Sablowska, j.sablowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 12
Anna Sikora, a.sikora@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 48
Lucyna Kubiak, l.kubiak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 75 
Ewelina Szafrańska, e.szafranska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 75
Roman Kasprzak, r.kasprzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 46


Pion ds. koordynacji RPO

Anna Hutyra
Z-ca dyrektora

Referat informacji

Martyna Sawicka, m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 75
Kierownik

Zespół ds. Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich


Aurelia Kuskowska-Margas, a.kuskowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 47
Martyna Knafel, m.knafel@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 47
Magda Szwedowska, m.szwedowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 52
Jolanta Kalisz, j.kalisz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 52
Iwona Olczak, i.olczak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 47

Zespół ds. informacji i szkoleń

Marcin Twardokus, m.twardokus@pomorskie.eu, tel. 58 326 87 87
Koordynator

Anna Południewska-Żywna, a.poludniewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 46
Eliza Zaremba, e.zaremba@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 24
Anna Mayer, a.mayer@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 24
Monika Grochulska, m.grochulska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 46


Referat koordynacji

Arkadiusz Więckiewicz, a.wieckiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 84 
Kierownik

Zespół ds. procedur, kontroli systemowej i audytów

Artur Kaczorowski, a.kaczorowski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 43
Koordynator

Paweł Adamski, p.adamski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 15
Katarzyna Tarwacka, k.tarwacka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 83
Marta Szuba, m.szuba@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 15
Jakub Spychała, j.spychala@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 83
Maciej Brzezicki, m.brzezicki@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 83
Paweł Niewadzioł, p.niewadziol@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 43

Systemy informatyczne

Dariusz Pyśko, d.pysko@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 13
Andrzej Wrona, a.wrona@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 13


Referat monitoringu

Marcin Erhard, m.erhard@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 31
p.o. Kierownika

Zespół ds. sprawozdawczości

Agnieszka Rojek, a.rojek@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 44
Paweł Tomaszewski, p.tomaszewski@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 44

Sekretariat Komitetu Monitorującego

KM2014-2020@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 83


Referat nieprawidłowości i skarg

Michał Kukliński, m.kuklinski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 56
Kierownik

Zespół ds. nieprawidłowości

Agata Szczepaniak, a.szczepaniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 35
Ewa Zbanyszek, e.zbanyszek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 28
Dominika Banel, d.banel@pomorskie.eu, tel. 58 326 83 07

Rzecznik Funduszy Europejskich

Piotr Eichler, p.eichler@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 29

Stanowisko ds. zapobiegania nadużyciom

Zespół ds. protestów
 

Pion ds. płatności i kontroli


Rafał Reszka
Z-ca dyrektora

Referat płatności

Beata Płocha, b.plocha@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 19
Kierownik

Zespół ds. budżetu i prognoz

Agnieszka Maciejewska, a.maciejewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Koordynator

Rafał Niklewicz, r.niklewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Mariola Anuszewska, m.anuszewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Jerzy Balewski, j.balewski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Magdalena Pietrzak-Ignatowicz, ma.pietrzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 31

Zespół ds. płatności

Magdalena Kruszyńska, m.kruszynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Koordynator

Sylwia Bojarowska-Nowak, s.bojarowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 41
Marta Kamińska, m.kaminska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Małgorzata Mach-Dembowska, m.mach@pomorskie.eu, tel. 58 326 83 07
Magdalena Broda, m.broda@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 41
Łukasz Madej, l.madej@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Natalia Jaworska, n.jaworska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Aleksandra Wierzbicka, al.wierzbicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 35
Dominik Skonieczny, d.skonieczny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Ilona Miedzierska, i.miedzierska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Joanna Ciołek, jo.ciolek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 45
Agnieszka Chełstowska, a.chelstowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Tomasz Hoppe, t.hoppe@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 19
Olga Zawojek, o.zawojek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 31
Aneta Pawlik, a.pawlik@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20


Referat kontroli

Anna Kacprzyńska, a.kacprzynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 89
p.o. Kierownika

Zespół ds. weryfikacji PZP

Agnieszka Niewiadomska-Szostek, a.niewiadomska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82
Katarzyna Michalska, k.michalska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 27
Agnieszka Stachura-Mrówka, a.stachura@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 76
Barbara Zapart, b.zapart@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 10
Katarzyna Szudy, k.szudy@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 28
Aleksandra Sobota, a.sobota@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 69
Aleksandra Zawada, a.zawada@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14
Agnieszka Mizuła, a.mizula@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82
Katarzyna Wroniak, k.wroniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82

Zespół ds. kontroli

Katarzyna Rabiega, k.rabiega@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 18
Koordynator

Marek Jackiewicz, m.jackiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 54
Renata Kodym, r.kodym@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 21
Jarosław Płaczkiewicz, j.placzkiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 73
Katarzyna Kafarska, k.kafarska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 21
Dagmara Leszczyńska, d.leszczynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14