Umowa o finansowaniu

W dniu 30 września 2016 roku Województwo Pomorskie podpisało pierwszą w Polsce umowę na realizację Projektu polegającego na uruchamianiu zwrotnego wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za jego pośrednictwem do pomorskich przedsiębiorstw w formie pożyczek, poręczeń i produktów kapitałowych trafi około 408,4 mln zł pochodzących z wkładu RPO WP 2014-2020.

Częścią wspomnianej umowy jest „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar A", stanowiąca element procesu oceny ex-ante instrumentów finansowych.

 

Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez BGK procedury wyboru Pośredników Finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez BGK przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany pośrednik finansowy

Mikropożyczka
i Pożyczka Rozwojowa

21.03.2017 r.

17.05.2017 r. (nabór zakończony)

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

konsorcjum – Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka Inwestycyjna
i Pożyczka Profilowana

30.06.2017 r.

17.08.2017 r. (nabór zakończony)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

15.10.2018 r.

04.12.2018 r.
(nabór zakończony)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Bank Spółdzielczy w Czersku

Pożyczka na innowacje

28.06.2017 r.

26.09.2017 r. (nabór zakończony)

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Wejście kapitałowe

10.06.2019 r.

18.07.2019 r.
(postępowanie
w toku)

Link do ogłoszenia:

https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122645/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-wejscie-kapitalowe-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-1

Poręczenie

27.12.2017 r.

09.02.2018 r. (nabór zakończony)

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców będzie podlegać zwrotowi do BGK, a następnie zostanie ponownie wykorzystany – adekwatnie do potrzeb rozwojowych regionu.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/pfr2020/