Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego 11 maja 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu.

Aktualizacja zapisów Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 następuje w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa czy wydanymi do nich interpretacjami, a także z uwagi na doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków.

Zaktualizowano m.in. zapisy w związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz publikatory związane m.in. z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Pełna lista zmian dostępna jest poniżej w Rejestrze zmian.
 

 

Załączniki:

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

pdf 2.32 MB

Rejestr zmian

pdf 751 KB

Załączniki do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020

zip 56.15 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 454 KB