Zmiana harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 13 września 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął uchwałę nr Nr 956/362/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok.

 

Załączniki:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2018

Rejestr zmian

Uchwała Nr 956/362/18