Zmiana harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok (z 24 kwietnia 2018)

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął Uchwałę Nr 389/324/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2018 roku.


Załączniki:

Harmonogram naboru w trybie konkursowym na 2018 rok (z 24 kwietnia 2018)

Uchwała Nr 389/324/18

Rejestr zmian