Tytuł projektu:

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego oraz Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim


Beneficjent:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Pruszcz Gdański


Całkowita wartość:

12 523 070,40 zł


Dofinansowanie UE:

7 044 180,74 zł


Opis projektu:

Przedmiotem projektu są działania usytuowane w bezpośrednim spływie wód w kierunku rzeki Raduni. Są to zadania zmierzające do kierunkowania wód na zalewanych przez wody opadowe obszarach środ.-zach. części miasta Pruszcz Gdański. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

  • Budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w rejonie ulic: Raciborskiego, Obrońców Pokoju, Cichej, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego do planowanego zbiornika retencyjnego;
  • Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Strzeleckiego.

Pojemność obiektów małej retencji - 20 903 m3
Długość sieci kanalizacji deszczowej - 0,83 km
Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - 4 200 os.Anomalie pogodowe i pojawiające się w ostatnich latach ulewne deszcze były powodem lokalnych podtopień w centrum Pruszcza Gdańskiego.  Sieć kanalizacji deszczowej oraz Kanał Raduni biegnący przez centrum miasta nie były w stanie przyjąć dużej ilości wody. W trakcie ulewnych opadów spadało od 30 do 50 mm na metr kwadratowy, czyli tyle ile średnio w ciągu miesiąca.   

Ochrona przeciwpowodziowa

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu była budowa zbiorników retencyjnych, które są w stanie zatrzymać nadmiar wody w górnych tarasach miasta i uwolnić jej nadmiar po ustaniu opadów. Gmina Miejska Pruszcz Gdański zdecydowała się na wybudowanie dwóch ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zbiorników retencyjnych.

Zbiornik, którego nie widać  

Ze względu na gęstą zabudowę terenu w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego nie można było wybudować zbiornika otwartego, zdecydowano się więc na budowę zbiornika podziemnego. Składa się on z 14 rur o średnicy 3 metrów i długości od 47 do 59 metrów.  Nowy zbiornik retencyjny może pomieścić ponad 5 000 m³ wody. Gdybyśmy chcieli zmieścić ją np. w basenie szkolnym, który mieści około 800 m³, potrzebowalibyśmy ponad 6 takich basenów. Razem ze zbiornikiem wybudowana została kanalizacja deszczowa w ulicach: Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego, która  doprowadza do niego wodę. Teren inwestycji to w tej chwili  wyrównany teren, z którego wyrastają jedynie pojedyncze kominy wentylacyjne. Aż trudno uwierzyć, że pod grubą warstwą ziemi schowana jest inwestycja za ponad 10 milionów złotych!

Zbiornik z korzyścią dla ludzi, zwierząt i roślin

Drugi zbiornik ma charakter otwarty i jest usytuowany w rejonie szybko rozwijającej się części miasta – Osiedla Strzeleckiego. Koszt jego wybudowania to 1,7 miliona złotych. Zbiornik może pomieścić około 15 000 m³ wody. Oprócz funkcji przeciwpowodziowej będzie pełnił również funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców. Będzie także dodatkowym składnikiem ekosystemu, ponieważ akwen wodny może stać się miejscem osiedlenia się ptactwa oraz płazów.   

Budowa obu zbiorników zakończyła się w II połowie 2018 roku.