Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla pracowników departamentu wykonujących zadania z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy znajdują się poniżej.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

pdf 344 KB

Formularz ofertowy

docx 82 KB