Zapytanie ofertowe na dostawę kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostawę kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem.  

Zapytanie ofertowe na dostawę kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem

Formularz ofertowy

 

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym, listownie pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

lub pocztą elektroniczną na adres k.czaplicka@pomorskie.eu w terminie do dnia 09.06.2017 r do godz. 14:00.

 

Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.