Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, złożonych zostało aż 255 wniosków na łączną kwotę 660 362 633,11 PLN, z czego wnioskowane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 448 114 209,44 PLN, co stanowi ponad 360% alokacji.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie mogą ulec wydłużeniu.
 

Załączniki:

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1

pdf 531 KB