Zakaz podwójnego finansowania wydatków oraz jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis - przypomnienie