Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w powiecie bytowskim

Tytuł projektu:

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim


Beneficjent:

Powiat Bytowski


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Powiat bytowski


Całkowita wartość:

14 694 507,04 zł


Dofinansowanie UE:

12 482 680,98


Opis projektu:

Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych
w powiecie bytowskim

Powiat Bytowski postawił na wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" zrealizowano już dwie z trzech zaplanowanych inwestycji mających na celu dostosowanie i unowocześnienie zaplecza wybranych szkół do potrzeb szkolnictwa zawodowego.

I tak rozbudowano budynek Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku o wewnętrzną klatkę schodową wraz z widną umożliwiając uczniom swobody dostęp do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, a w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie powstała nowoczesna sala gastronomiczna wyposażona w najwyższej jakości sprzęt.

Kluczową inwestycją jest jednak budowa nowoczesnego budynku edukacyjnego praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada już na I kwartał 2020 roku. Wykonawca to konsorcjum: KAMEX Sp. z o. o. oraz Obsługa Nieruchomości Piotr Kaszubowski.

Całość projektu będzie kosztować prawie 14,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 12,4 mln zł. Powyższy projekt jest częścią większego strategicznego przedsięwzięcia, mającego na celu podniesienie jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bytowie.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Dzięki prowadzonym inwestycjom uczniowie szkół zawodowych będą mogli rozwijać swoje praktyczne umiejętności w nowoczesnych pracowniach o wysokim standardzie, wyposażonych w nowe sprzęty i urządzenia niezbędne do nauki zawodu w branżach, w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników w powiecie tj. budownictwo, meblarstwo, transport, logistyka, motoryzacja oraz turystyka, sport i rekreacja.

Szkolnictwo zawodowe ukierunkowane na rynek pracy

Podniesienie jakości kształcenia skutkować będzie w najbliższym czasie wzrostem zainteresowania wśród uczniów nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, a tym samym wzrostem liczby absolwentów mających fach w ręku. Dzięki temu można spodziewać się poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy w najbliższych latach.