Wykaz projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania jeden wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.2.1. Usługi Społeczne– mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 3 643 229,90 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym