Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

„31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania jeden wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 2 563 142,52 zł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Lista projektów wybranych do dofinansowania