Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

16 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania dwa wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 22 685 123,74 zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania