Wybrano nowe projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.2.1. oraz 10.1.1.

28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów pozakonkursowych. Wsparcie otrzymał 1 projekt w ramach Poddziałania 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa - mechanizm ZIT oraz 11 projektów w ramach Poddziałania 10.1.1.  Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.

Efektem przyznanego wsparcia dla projektu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście będzie budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 łączącej Gdańsk Śródmieście z Rumią, modernizacja peronów na tej linii, a także remont i renowacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej.

Dzięki realizacji 11 projektów dotyczących efektywności energetycznej kompleksową termomodernizacją zostaną objęte budynki publiczne, oraz po części budynki mieszkalne, będące własnością gmin: Stegna, Somonino, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Hel, Gdynia, Puck oraz powiatów wejherowskiego oraz gdańskiego.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

1 projekt w ramach Poddziałania 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa - mechanizm ZIT RPO WP 2014-2020 (Uchwała nr 348/222/17): 

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250, zarejestrowany pod numerem RPPM.09.02.01-22-0001/16 złożony przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.:

Całkowita wartość projektu: 139 750 924,53 PLN

Przyznane dofinansowanie: 61 923 429,35 PLN (54,56%)

Okres realizacji projektu: od 2014.11.28 do 2023.06.30

 

11 projektów w ramach Poddziałania 10.1.1.  Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne (Uchwała nr 349/222/17):

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0007/16 złożony przez Gminę Stegna:

Całkowita wartość projektu: 5 976 939,52 PLN

Przyznane dofinansowanie: 4 628 751,15 PLN (77,44%)

Okres realizacji projektu: od 2017.01.02 do 2018.12.31

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0009/16 złożony przez Powiat Wejherowski:

Całkowita wartość projektu: 3 570 604,07 PLN

Przyznane dofinansowanie: 2 593 779,11 PLN (74,72%)

Okres realizacji projektu: od 2017.04.01 do 2018.12.31

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0010/16 złożony przez Gminę Miejską Tczew:

Całkowita wartość projektu: 11 278 730,09 PLN

Przyznane dofinansowanie: 7 958 644,00 PLN (70,56%)

Okres realizacji projektu: od 2016.08.11 do 2020.11.30

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0011/16 złożony przez Gminę Somonino:

Całkowita wartość projektu: 1 350 736,24 PLN

Przyznane dofinansowanie: 998 163,00 PLN (74,17%)

Okres realizacji projektu: od 2017.04.01 do 2017.12.31

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0012/16 złożony przez Powiat Gdański:

Całkowita wartość projektu: 9 656 821,96 PLN

Przyznane dofinansowanie: 4 487 896,00 PLN (47,33%)

Okres realizacji projektu: od 2017.05.01 do 2019.08.30

 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0013/16 złożony przez Gminę Miejską Hel:

Całkowita wartość projektu: 1 521 229,28 PLN

Przyznane dofinansowanie: 631 200,00 PLN (51,92%)

Okres realizacji projektu: od 2018.05.07 do 2018.10.31

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki,  zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0014/16 złożony przez Gminę Pszczółki:

Całkowita wartość projektu: 1 478 429,57 PLN

Przyznane dofinansowanie: 513 257,00 PLN (51,46%)

Okres realizacji projektu: od 2017.04.17 do 2018.12.31

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0015/16 złożony przez Gminę Miasta Puck:

Całkowita wartość projektu: 6 224 799,25 PLN

Przyznane dofinansowanie: 3 106 533,00 PLN (54,13%)

Okres realizacji projektu: od 2017.03.01 do 2018.10.31

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0016/16 złożony przez Gminę Miasta Gdyni:

Całkowita wartość projektu: 11 823 502,90 PLN

Przyznane dofinansowanie: 7 383 391,89 PLN (66,38%)

Okres realizacji projektu: od 2017.04.01 do 2019.12.31

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0017/16 złożony przez Gminę Cedry Wielkie:

Całkowita wartość projektu: 2 805 727,33 PLN

Przyznane dofinansowanie: 1 357 297,00 PLN (50,18%)

Okres realizacji projektu: od 2017.03.31 do 2018.11.30

 

Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0018/16 złożony przez Gminę Pruszcz Gdański:

Całkowita wartość projektu: 1 295 263,25 PLN

Przyznane dofinansowanie: 1 040 176,00 PLN (82,34%)

Okres realizacji projektu: od 2017.05.01 do 2017.11.30

 

 

Załączniki:

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych_28.03.2017

pdf 398 KB