Wybrano nowe projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałań 7.1.1. oraz 9.1.1.

30 marca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejne projekty pozakonkursowe. Wsparcie otrzymał 1 projekt w ramach Poddziałania 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT oraz 3 projekty w ramach Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT.

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania projektowi dotyczącemu utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Przedmiotem projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami. Wartość inwestycji to 25 266 940,29 zł, przy unijnym do dofinansowaniu z RPO WP 2014-2020 w kwocie 19 203 009,41 zł.

Dotacje otrzymały także projekty dotyczące budowy trzech węzłów integracyjnych: przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni Karwinach, w Sopocie oraz w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki realizacji projektów wybudowana zostanie infrastruktura przystankowa, parkingi typu m.in. park & ride oraz bike & ride, rozbudowane i przebudowane zostaną ulice i skrzyżowania w bezpośrednim otoczeniu danego węzła integracyjnego z zastosowaniem rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła. Wybudowane zostaną także odcinki nowych tras rowerowych i chodników oraz niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Łączna wartość projektów to 95 833 573,56 zł, przy unijnym dofinansowaniu ponad 50 515 196,00 zł.

Decyzje ZWP zostały zatwierdzone następującymi uchwałami:

7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT – uchwała 370/223/17 projekt:

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, zarejestrowany pod nr RPPM.07.01.01-22-0001/17, złożony przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie

9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT – uchwała 371/223/17 projekty:

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi, zarejestrowany pod nr RPPM.09.01.01-22-0003/16, złożony przez Gminę Nowy Dwór Gdański

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny, zarejestrowany pod nr RPPM.09.01.01-22-0001/17, złożony przez Gminę Miasta Gdyni

Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, zarejestrowany pod nr RPPM.09.01.01-22-0003/17, złożony przez Gminę Miasta Sopotu

 

Załączniki:

Lista wybranych projektów pozakonkursowych - 30.03.2017

pdf 399 KB