Podpisano umowy w ramach Poddziałania 5.1.1 oraz 5.1.2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT oraz Poddziałania 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. 

Lista podpisanych umów 5.1.1 z dnia 12.07.2017

Lista podpisanych umów 5.1.2 z dnia 12.07.2017