Wybrano do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej na 2020 rok.

8 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej na 2020 rok o wartości 46 629 365,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Pomoc techniczna".

Lista projektu wybranego do dofinansowania