Wybrano do dofinansowania „Projekt Pomocy Technicznej IP na rok 2019”

22 listopada 2018r. Zarząd Województwa Pomorskiego  wybrał do dofinansowania „Projekt Pomocy Technicznej IP na rok 2019", o wartości 1 135 800,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Działanie 12.01 "Pomoc Techniczna".