Współpraca Województwa Pomorskiego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

W dniu 9 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Pomorskiego podpisze umowę z  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) będzie partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia zwrotnego wsparcia na przedsięwzięcia służące rewitalizacji pomorskich miast, inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Europejski Bank Inwestycyjny, pełniąc rolę tzw. Menadżera Funduszu Funduszy, będzie wkrótce przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować wsparcie w formie pożyczek odbiorcom ostatecznym – m.in. samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 284 mln zł, w tym wartość środków unijnych to 254 mln zł. 

Będzie to już druga w tym roku umowa uruchamiająca wsparcie zwrotne w województwie pomorskim ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Pierwsza umowa, podpisana przez Województwo Pomorskie w dniu 30 września br. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczy wsparcia pomorskich przedsiębiorców. Za pośrednictwem BGK do pomorskich firm – w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności – w formie pożyczek, gwarancji i produktów kapitałowych trafi blisko 430 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny to solidny partner, z którym Pomorze współpracuje od dawna, m.in. przy wdrażaniu Inicjatywy JESSICA skierowanej na rozwój miast.

Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z EBI. W okresie 2007-2013, dzięki Inicjatywie JESSICA, zrealizowanych zostało wiele potrzebnych społecznie projektów, które wzmacniają rozwój pomorskich miast. Jestem przekonany, że współpraca z EBI w kolejnych latach zaowocuje nowymi wartościowymi przedsięwzięciami, nie tylko na rewitalizowanych obszarach miast, ale także w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych i odnawialnych źródeł energii. A co najważniejsze, dzięki temu, że są to środki zwrotne, będą mogły być inwestowane w dalsze pomorskie projekty" – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Przewiduje się, że środki trafią do około 250 podmiotów działających na terenie Pomorza.