Wsparcie z Unii dla słupskich przedsiębiorców

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku otrzymała dotację na rozwój potencjału, by świadczyć specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu. Dzięki środkom z Unii dla co najmniej 96 przedsiębiorców zostaną przygotowane specjalistyczne usługi doradcze, które pomogą im rozwinąć skrzydła m.in. w obszarach technologii i innowacji.

 

fot. SIT

Umowę o dofinansowanie projektu w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Wydarzenie odbyło się 13 czerwca br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Łączna wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano przygotowanie 9 typów usług dla przedsiębiorstw. Będzie to doradztwo w zakresie: pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania, wykorzystania pomiarów termowizyjnych, efektywności energetycznej, instalacji fotowoltaicznych, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, zagadnień prawnych związanych z informacją patentową oraz ochrony wartości intelektualnej, kreowania marki przedsiębiorstwa.

By zbudować potencjał Słupskiego Inkubatora Technologicznego do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną przystosowane dwa budynki przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń.

Brak dostatecznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia nowatorskich prototypów, zarządzania strategicznego, optymalizacji procesów, ochrony własności intelektualnej czy budowania marki przedsiębiorstwa jest częstą barierą na drodze rozwoju małych firm. Dzięki wybranemu do dofinansowania projektowi największa w powiecie słupskim Instytucja Otoczenia Biznesu, Słupski Inkubator Technologiczny (którym zarządza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego) zwiększy swój potencjał i możliwości o nowe, wysokospecjalistyczne usługi doradcze. Dzięki nim Inkubator jeszcze lepiej będzie odpowiadać na potrzeby rozwojowe firm z powiatu słupskiego.