Województwo Pomorskie i jego regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 zaprezentowane w 22 językach

W 57 wydaniu rozpowszechnianej w 22 językach publikacji Komisji Europejskiej „Panorama", Województwu Pomorskiemu poświęcono okładkę i osiem stron. Jesteśmy pierwszym regionem kompleksowo przedstawionym w tym periodyku. Zaprezentowane zostało nasze konsekwentne i w wielu aspektach nowatorskie podejście do stymulowania rozwoju regionu m.in. z wykorzystaniem funduszy europejskich. Czytelnicy w całej Europie mogą też poznać atuty województwa i najważniejsze inwestycje.

Z artykułu wstępnego Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Coriny Creţu:

„Artykuł o województwie pomorskim w Polsce analizuje w pogłębiony sposób wyzwania, przed którymi stoi ten region i prezentuje stosowane tam „podejście negocjacyjne", mające na celu przezwyciężenie tych problemów. Współpracując z różnymi partnerami władze województw

a określają inteligentne specjalizacje, rozwijają projekty rewitalizacyjne i koordynują działania w obszarach miejskich. W wywiadzie z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, rozmawiamy o wkładzie polityki spójności w rozwój gospodarczy tego regionu oraz o komplementarności różnych narzędzi inwestycyjnych."

Panorama nr 57