W trosce o dziedzictwo przyrodnicze.

We wtorek 26 lutego br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz władze Gminy Władysławowo i Miasta Malborka podpisali kolejne umowy na dofinansowanie projektów na wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.


Całkowita wartość projektów to 1,74 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. M. TwardokusGmina Władysławowo


Przedmiotem projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda  będzie zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Czarna Woda (Czarna Wda) oraz 2 obiektów turystycznych w miejscowościach: Jastrzębia Góra i Ostrowo. Na Czarnej Wodzie (Czarnej Wdzie) na odcinku od miejscowości Jastrzębia Góra do Ostrowa powstanie 4,10 km szlaku kajakowego.
Zakres zagospodarowanych obiektów turystycznych obejmuje m.in.:
a)    przystań kajakowa Jastrzębia Góra wraz z przenoską w miejscowości Tupadły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncza, ławostoły, osłona pod toaletę, stojaki kajakowe.
b)    przystań kajakowa Ostrowo: pomost pływający, umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, osłona pod toaletę, stojaki kajakowe.
c)    oznakowanie wodne i drogowe oraz promocja i informacja o projekcie.


Miasto Malbork


Projekt pn. Pętla żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku zakłada budowę 5 pomostów pływających na 24 miejsca postojowe, wyposażenie pomostów w 3 bramki wejściowe stalowe i pompę nieczystości, montaż wyposażenia: 13 Y-bomów z chodnią z deski kompozytowej, 4 piedestałów wodno-elektrycznych, 40 knag cumowniczych, 2 drabinek wyłazowych, montaż światła nawigacyjnego na zwieńczeniu pomostu oraz monitoringu. Miejscem realizacji inwestycji jest istniejąca przystań żeglarska w Parku Północnym w Malborku znajdująca się w północno-zachodniej części miasta nad prawym brzegiem rzeki Nogat.


Monika Grochulska