Unijne środki na selektywne zbieranie śmieci

Mieszkańcy pomorskich gmin uzyskają dostęp do nowoczesnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Powstanie lub zostanie zmodernizowanych 12 PSZOK-ów, z których w ciągu roku skorzysta ponad 113 tysięcy mieszkańców. Inwestycje ograniczą ilości odpadów wyrzucanych do środowiska oraz zwiększą ilość surowców poddawanych recyklingowi.

 

 

7 czerwca 2017 r. wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski podpisał 9 umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane dotychczas funkcjonujące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w: Skarszewach, Gniewie, Cewicach, Cisewiu (gm. Karsin), w Miniętach (gm. Dzierzgoń), Miastku, Dziemianach, Lipnicy, Tuchomiu (pow. bytowski), Starym Polu, w Wodnicy (gm. Ustka) oraz Lęborku. Wartość projektów to ponad 9,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 wyniesie ponad 7,2 mln zł.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, w których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie składować śmieci, a także oddać materiały problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

W ramach projektów przewidziano także realizację kampanii edukacyjnych dotyczących znaczenia recyklingu i selektywnego zbierania odpadów, zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami (sposobu segregacji śmieci do poszczególnych pojemników).

Pierwszy finansowany ze środków unijnych w ramach obecnych umów PSZOK powstanie w gminie Dzierzgoniu jeszcze z końcem 2017 roku, a ze wszystkich mieszkańcy będą mogli korzystać już w październiku 2018 roku.