Unijne pożyczki nawet do 1 miliona złotych – już dostępne dla przedsiębiorców

Firmy z województwa pomorskiego, które chcą się rozwijać, mogą pożyczyć nawet do 1 miliona złotych na inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z kolejnym Pośrednikiem Finansowym, konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A. Dzięki zakontraktowanym środkom do pomorskich firm trafi nawet 37 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek.  

 

Umowę została zawarta 28 listopada br. w związku z realizacją Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)" finansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.

 

fot. Edyta Żak 

 

Konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A oferuje pożyczki o wartości od 300 tys. do 1 mln zł. Nowe produkty finansowe uzupełniają dotychczasową ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ zarządzanego przez BGK, który od  września br. udostępnia na Pomorzu niższe wartościowo Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowe kierowane do przedsiębiorców.

Umowa Operacyjną zawarta pomiędzy BGK a Pośrednikiem Finansowym  - konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A na kwotę 37 mln zł w praktyce pozwoli na udzielenie 25 mln zł w formie Pożyczek Inwestycyjnych oraz 12 mln zł w postaci Pożyczek Profilowanych. Maksymalny okres spłat tych pożyczek to 84 miesiące, w tym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Dodatkowym atutem oferty jest to, że pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnianiem oraz obsługą, dzięki czemu pożyczka jest tańsza od oferty komercyjnych.

Na inwestycje w konkurencyjność

Pierwszy z produktów oferowanych przez nowego Pośrednika, Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę potencjału konkurencyjnego,
 • poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększenie produktywności.

Wymienione cele mogą zostać zrealizowane poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Pożyczki Inwestycyjne mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w przypadku realizacji inwestycji: ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu bądź przyczyniających się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.

Na Inwestycje profilowane

Drugi produkt - Pożyczka Profilowana (o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł) adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. W ramach pożyczki finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu:

 • istotne poszerzenie rynków zbytu lub
 • poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Cele te realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • zmianą procesu produkcyjnego,
 • zmianą sposobu świadczenia usług,
 • zakupem maszyn i sprzętu,
 • rozbudową zaplecza.

W ramach instrumentu finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
 • redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych

Ww. cele realizowane jest m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.

Pożyczki Profilowane mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji, tj. w przypadku inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu. Natomiast w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Podpisana umowa to już piąta Umowa Operacyjna podpisana z Pośrednikami Finansowymi w województwie pomorskim. Łączna wartość wszystkich pięciu podpisanych umów wynosi 150 mln zł.

Szczegółowe informacje o oferowanych pożyczkach dostępne są na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.