Tysięczna umowa dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisana

14 lutego 2020 r. podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów społecznych, w tym ta wyjątkowa, jubileuszowa tysięczna umowa. W uroczystości wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, a także samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji i fundacji realizujących projekty.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane z Gmina Puck, Centrum Edukacyjnym Technik, Fundacją Phenomen, Gminą Miasta Ustka, Rarytas J. i R. Markowscy oraz powiatem wejherowskim. Tysięczna umowa o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została podpisana z powiatem tczewskim.

Beneficjenci pozują z czekami

Beneficjenci pozują z czekami

fot. Patrycja Białk

Pięć lat wspierania Pomorzan

W 2020 roku, 14 lutego to nie tylko walentynki. – Dziś podpisujemy kolejne umowy o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród nich jest jubileuszowa tysięczna umowa – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Kiedy 5 lat temu startowały pierwsze nabory w ramach programu regionalnego, trudno było wyobrazić sobie skalę i zakres wszystkich działań jakie będziemy wspierać – mówił marszałek.

Marszałek Mieczysław Struk przy mównicy

fot. Patrycja Białk

Jak działa EFS

Europejski Fundusz Społeczny finansuje działania dotyczące m.in. edukacji, wzrostu poziomu zatrudnienia  i walki z ubóstwem oraz ochrony zdrowia. Od 2014 na Pomorze trafiło do beneficjentów na te działania  ponad 1 544 mln złotych. W projektach współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło ponad 336 tys. osób – w tym 43 tys. osób bezrobotnych, 215 tys. osób biernych zawodowo oraz 78 tys. osób pracujących.

Dostępne środki 

Do rozdysponowania pozostanie jeszcze 416 mln zł środków UE, w tym w ramach tegorocznych konkursów:

  • z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych
  • z Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
  • z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna