Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach

W piątek 27 lipca br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach".

Realizacja inwestycji w Prabutach ograniczy straty ciepła budynków średnio o ok. 32%, co w efekcie zmniejszy koszty utrzymania i ogrzewania obiektów. Zaoszczędzone w ten sposób środki będą mogły zostać przeznaczone na działalność statutową Szpitala. Modernizacje budynków znacząco wpłyną na jakość oferowanych usług, a tym samym poprawią komfort pacjentów, ich rodzin oraz korzystanie wpłyną na komfort pracy kadry medycznej, co znacznie zwiększy ich efektywność. Łatwy dostęp do usług to możliwość szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia.

Całkowita wartość projektu to blisko 4,2 mln zł, z czego ok. 4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach eksploatowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano kompleksową i głęboką modernizację energetyczna obiektów, w tym m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwi.  Likwidacji ulegną istniejące indywidualne źródła ciepła, w miejsce których powstaną nowe przyłącza do systemu ciepłowniczego. Zmodernizowane zostaną również  systemy grzewczo-wentylacyjne z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła), modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Projekt realizowany będzie do końca 2018 roku.


Monika Grochulska