Termomodernizacja budynków – wybrano kolejne projekty pozakonkursowe do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty pozakonkursowe planowane do realizacji w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020:
 

  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0004/16, złożony przez Powiat Kartuski,
  2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0005/16, złożony przez Gminę Puck,
  3. Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego, zarejestrowany pod numerem RPPM.10.01.01-22-0006/16, złożony przez Powiat Pucki.
     

Całkowita wartość wybranych projektów: 24 098 136,95 PLN

Łączna wartość przyznanego dofinansowania: 15 801 311,45 PLN


 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 29 grudnia 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja 5 stycznia 2017 r.

Zobacz pozostałe projekty