Inwestujemy w kolej. Umowa na rewitalizację trasy Słupsk-Ustka podpisana

28 lutego 2017 w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu  „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa - Słupsk – Ustka" wybranego przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa.

Celem Poddziałania 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa RPO WP na lata 2014-2020 jest zwiększenie przewozów w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym.

Dedykowane wsparcie ma na celu ulepszenie spójności terytorialnej i społecznej regionu, poprzez poprawę dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej, czego efektem będzie większa atrakcyjność pasażerskiego transportu kolejowego, m.in. dzięki skróceniu czasu przejazdów oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu podróży.

W trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 9.2.2. realizowane będą projekty wynikające z przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie transportu, tj. głównie w ramach pakietu przedsięwzięć strategicznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa.

W dniu 13 czerwca 2016 r. podpisana została pierwsza umowa o dofinansowanie projektu w ramach powyższego Poddziałania dotycząca przedsięwzięcia „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork", w ramach której przyznane zostało  180 444 851,10 zł dofinansowania. Natomiast w dniu 2 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa - Słupsk – Ustka", dla którego planowane dofinansowanie wynosi 171 608 552,50 zł, a wartość projektu wynosi 248 999 970,00 zł.

Planuje się, że z wybudowanej w ramach powyższych projektów infrastruktury rocznie korzystać będzie blisko milion pasażerów.